Adatkezelési tájékoztató

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a Servitec Kft., mint Adatkezelő személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését szabályozza. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

 

Fenntartjuk a jogát, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosíthatjuk. Így mint Adatkezelők a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján vagyunk jogosultak (de nem kötelesek) az érintetteket a módosításról tájékoztatni. Amennyiben érintett vagy, a jelen tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult vagy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat gyakorolni.

 

Tiszteletben tartjuk weboldal látogatóink/szolgáltatásaink iránt érdeklődők magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk és kezelünk, amelyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek.

 

Az oldalunk használata és szolgáltatásaink igénybevétele teljesen önkéntes, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok kezelése is önkéntes, hozzájárulás alapon kerülnek hozzánk, azokat amennyiben szükséges, csakis ezekután fogjuk szerződés teljesítése, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése jogalapokon is kezelni. 

 

Irányadó jogszabályok

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 

A tájékoztató összeállításakor figyelmmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására.

 

Kik vagyunk?

 

Cégünk, a Servitec Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Képviseli: Nógrádi-Frankó Krisztina ügyvezető, Székhely: 2890 Tata Fácánoskert 79, cégjegyzékszám: 11 09 001 018, adószám: 102502442-1-1 ), mint Adatkezelő, elérhető a következőkben említett adatvédelmi jogokkal kapcsolatban az alábbi módokon:

Postán: Székhely: 2890 Tata, Fácánoskert 79. címen

Telefonon: +36 34 482 215, +36 30 5623750 számokon

E-mailen: info@servitec.hu címen.

webhely: www.servitec.hu

 

Adatvédelmi tisztviselőnk az adatvedelmitisztviselo@servitec.hu e-mail címen elérhető. Megkeresésére késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül válaszolunk, hacsak a jogi feltételek a válaszadásra 2 hónapos hosszabbítást lehetővé nem teszik. 

 

Mivel foglalkozunk?

 

30 éve segítjük ügyfeleinket a gabona- és takarmányiparban, valamint a laboratóriumi szegmensben dedikált analitikai megoldásokkal és 2013 óta gabona mintavevőket is forgalmazunk. Ezeket a megoldásokat értékesítés utáni szolgáltatásokkal támogatjuk, hogy ügyfeleink a lehető legjobban ki tudják használni a bennük rejlő lehetőségeket.

A www.servitec.hu oldalunkon részletes tájékoztatót talál rólunk. 

 

Az irányelvek célja

 

A Servitec Kft. célja, hogy ügyfelei és üzleti partnerei számára felelős és megbízható partner legyen. Ebből kifolyólag minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a ránk bízott adatokat a lehető legbiztonságosabban kezeljük, tiszteletben tartva mind az egyén magánélethez való jogát, mind a személyes adatok védelmére, adatvédelemre, ill. az adatbiztonságra alkalmazandó jogszabályokat.

 

Az itt megfogalmazott irányelvek áttekintést adnak azokról az elvekről, melyeket a Servitec Kft.-nél alkalmazunk a személyes adatok gyűjtésére és kezelésére, feldolgozására vonatkozóan. Szándéka, hogy tájékoztatást adjunk arról, hogy a közvetlenül Öntől vagy a közvetett módon, harmadik félnek minősülő adatszolgáltatótól származó személyes adatokat hogyan használjuk.

 

Tartalom

 

 1. 1. Személyes adatainak forrása és felhasználása
  • I. Saját maga által megadott személyes adatok
  • II. Harmadik fél által számunkra megadott személyes adatok
  • 2. Személyes adatainak védelme
  • 3. A személyes adatok megőrzésének időtartama
  • 4. Adatkezelés és adatok feletti rendelkezés
  • 5. Joggyakorlás és felügyelet
  • 6. Panasztételi jog
  • 7. A Servitec Kft.-val történő kapcsolatfelvétel módja
  • 8. Az adatvédelmi irányelvek módosítása
  • 9. Fogalom meghatározások
  • 10. Személyes Adatok kezelésére vonatkozó elvek
  • 11. Adatkezelés jogalapja

 

 

  • 1. Személyes adatainak forrása és felhasználása

Az alábbi tevékenységek végzésekor személyes adatokat is tartalmazó információkat  gyűjtünk Önről:

  • • weboldalainkon tett látogatás,
  • • termékeink és szolgáltatásaink használata,
  • • kapcsolatfelvétel velünk / regisztráció nálunk,
  • • rendezvényeinken, ill. olyan rendezvényeken, ahol a Servitec Kft. résztvevőként van jelen (online is) történő részvétel vagy a részvételre történő regisztráció,
  • • vásárlói kérdőív önkéntes kitöltése vagy játékokban való részvétel,
  • • visszajelzés adása,
  • • termékek vagy szolgáltatások Servitec Kft.-nek történő szállítása,
  • • a Servitec Kft. számára történő munkavégzésre jelentkezés, jelenlegi vagy korábbi Servitec Kft. alkalmazotti státusz, ill. a Servitec Kft. számára vagy képviseletében történő szerződéses munkavégzés.

 

A személyes adatok a következő információ-csoportokba sorolhatók:

  • Azonosító adatok, melyek a következők lehetnek: keresztnév, vezetéknév, felhasználónév vagy azonosító, továbbá beosztásnév.
  • Elérhetőségi adatok, ilyenek az e-mail cím, postai cím és a telefonszám(ok).
  • Technikai adatok, úgymint hálózati protokoll (IP) cím, bejelentkezési adatok, a böngésző típusa és verziója, időzóna-beállítás és hely, a böngésző kiegészítő szoftvermoduljainak típusai és verziói, az operációs rendszer és a platform, továbbá egyéb, weboldalaink elérésére használt technológia.
  • i) Saját maga által megadott személyes adatok

Termékek és szolgáltatások használata

A Servitec Kft. termékei és szolgáltatásai használatakor személyes adatokat gyűjt Önről (azonosító adatokat és elérhetőségi adatokat). Ezen személyes adatokat a következőkre használjuk fel:

  • • Termékeinket és szolgáltatásainkat használó regisztrált felhasználói státuszából eredő kötelezettségek teljesítése. Személyes adatai ecélból történő feldolgozásának jogi alapjává a „szerződéses kötelezettség” válik. Ezzel kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe, hogy a Servitec Kft. harmadik feleket vesz igénybe a hitelkártya-műveletek feldolgozása céljából. Ez a közvetítő kizárólag egy láncszem az értékesítési láncban, harmadik felek számára pedig a hitelkártya-műveletek feldolgozásának kizárólagos céljától eltekintve nem megengedett a rendelkezésre bocsátott információ tárolása, megőrzése vagy felhasználása.
  • • Termékeink és szolgáltatásaink biztosítására, fenntartására, védelmére és fejlesztésére, valamint újak kifejlesztésére.
  • • Személyre szabott üzenetek küldésére, melyeket vagy Ön kért vagy érdekesek lehetnek az Ön számára. Ez között szerepelhetnek web-konferenciákról, eseményekről, felmérésekről, az iparág híreiről, valamint termék- és szolgáltatásfejlesztésről szóló információk. Személyes adatai ecélból történő feldolgozásának jogi alapjává a „jogos érdek” válik.

 

Velünk kapcsolatba lépő személyek

A Servitec Kft. személyes adatokat gyűjt Önről (azonosító adatokat és elérhetőségi adatokat), mikor termékekkel vagy szolgáltatásokkal, hírlevelünkre történő feliratkozással, játékokban való részvétellel, ill. visszajelzés adásával kapcsolatban keres meg bennünket. Ezen személyes adatokat a következőkre használjuk fel:

  • • Bármilyen, Önt érintő probléma megoldásának elősegítése. Személyes adatai ecélból történő feldolgozásának jogi alapjává a „szerződéses kötelezettség” válik.
  • • Személyre szabott üzenetek küldésére, melyeket vagy Ön kért vagy érdekesek lehetnek az Ön számára. Ez között szerepelhetnek web-konferenciákról, eseményekről, felmérésekről, az iparág híreiről, valamint termék- és szolgáltatásfejlesztésről szóló információk. Személyes adatai ecélból történő feldolgozásának jogi alapjává a „jogos érdek” válik.

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy Servitec Kft. határozottan ellenzi a kéretlen e-mail üzenetek küldését, így a Servitec Kft. tudatosan nem küld ki egyetlen kéretlen e-mailt (kéretlen reklámleveleket / spam-et) sem.

 

Rendezvényeinken, ill. olyan rendezvényeken, ahol a Servitec Kft. résztvevőként van jelen (online is) résztvevők vagy a részvételre regisztráltak

A Servitec Kft. személyes adatokat gyűjt Önről (azonosító adatokat és elérhetőségi adatokat), mikor valamely rendezvényünkön vagy olyan rendezvényen, ahol a FOSS részt vesz, Ön részt vesz vagy ilyenre regisztrál. Ezen személyes adatokat a következőkre használjuk fel:

  • • Valamely rendezvényünkön vagy olyan rendezvényen, ahol a Servitec Kft. részt vesz, regisztrált résztvevői státuszából eredő kötelezettségek teljesítése. Személyes adatai ecélból történő feldolgozásának jogi alapjává a „jogos érdek” válik, mivel ez teszi azt lehetővé, hogy a Servitec Kft. az Ön által igényelt témákban rendezvényeket szervezzen és rendezzen.
  • • Személyre szabott üzenetek küldésére, melyeket vagy Ön kért vagy érdekesek lehetnek az Ön számára. Ez között szerepelhetnek web-konferenciákról, eseményekről, felmérésekről, az iparág híreiről, valamint termék- és szolgáltatásfejlesztésről szóló információk. Személyes adatai e célból történő feldolgozásának jogi alapjává a „jogos érdek” válik.

 

Kérdőívet kitöltők és a Servitec Kft. által kiírt játékok résztvevői

A Servitec Kft. személyes adatokat gyűjt Önről (azonosító adatokat és elérhetőségi adatokat), amikor általunk közzétett kérdőívet tölt ki. Ezen személyes adatokat a következőkre használjuk fel:

  • • Személyre szabott üzenetek küldésére, melyeket vagy Ön kért vagy érdekesek lehetnek az Ön számára. Ez között szerepelhetnek web-konferenciákról, eseményekről, felmérésekről, az iparág híreiről, valamint termék- és szolgáltatásfejlesztésről szóló információk. Személyes adatai e célból történő feldolgozásának jogi alapjává a „jogos érdek” válik.

 

A Servitec Kft. számára termékeket vagy szolgáltatásokat szállító vállalatok

A Servitec Kft. - termékek és szolgáltatások Servitec Kft. számára történő szállításakor - személyes adatokat (azonosító adatokat és elérhetőségi adatokat) gyűjt a szállítóról. Ezen személyes adatokat a következőkre használjuk fel:

  • • Termékeket és szolgáltatásokat szállító státuszából eredő kötelezettségek teljesítése. Személyes adatai e célból történő feldolgozásának jogi alapjává a „szerződéses kötelezettség” válik.

A Servitec Kft. számára történő munkavégzésre jelentkezők

A Servitec Kft. személyes adatokat gyűjt Önről, amikor a Servitec Kft. számára végzendő munkára jelentkezik. Személyes adatai e célból történő feldolgozásának jogi alapjává a „szerződéses kötelezettség” válik, így Önt legkésőbb az adatgyűjtés idejéig tájékoztatjuk arról, hogy adatait miképp kezeljük és használjuk.

 

Jelenlegi vagy korábbi Servitec Kft. alkalmazottak, ill. a Servitec Kft. számára vagy képviseletében szerződéssel foglalkoztatott munkaerő. A Servitec Kft. személyes adatokat gyűjt Önről, amennyiben a Servitec Kft.-nek dolgozik, ilyen adatok: keresztnév, vezetéknév, felhasználónév, e-mail cím, postacím, telefonszám, születési dátum, dolgozói azonosító szám, banki adatok, társadalombiztosítási azonosító jel, sürgősségi kapcsolati adatok, valamint gyermekei keresztneve, vezetékneve és születési ideje (egészségbiztosítási védelem céljából).

 Az adatgyűjtés fázisában már megfelelő tájékoztatást kapott, amely munkavállalói kézikönyvének helyi változatában vagy egy ahhoz hasonló dokumentumban is szerepel. Személyes adatai e célból történő feldolgozásának jogi alapja e tekintetben:

  • • „Szerződéses kötelezettség” arra vonatkozóan, hogy foglalkoztathassuk, kifizethessük és szervezzük munkáját.
  • • „Alapvető érdekek" valódi vészhelyzet (élet-halál kérdése) esetén, sürgősségi kapcsolati adatait ilyenkor használjuk.
  • • „Jogi kötelezettség teljesítése” arra vonatkozóan, hogy meg tudjunk felelni a vonatkozó adó-, foglalkoztatási valamint egészségügyi és biztonsági jogszabályoknak.

 

  • ii) Harmadik fél által számunkra megadott személyes adatok

Weboldalaink látogatói

Amint kapcsolatba lép weboldalunkkal, automatikusan gyűjthetünk technikai adatokat a készülékeiről, a böngészési műveleteiről és adatairól. Ezeket a személyes adatokat sütik (cookies), szervernaplók és más hasonló technológiák segítségével gyűjtjük. További részletekért kérjük, olvassa el Süti irányelveinket (Cookie Policy).

 

A honlapok forgalmi és látogatói információi trendek elemzéséhez, szervereinket érintő hibák feltárásához, továbbá a forgalom / használat figyelemmel kísérése érdekében használjuk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk, illetve jobban megértsük a Servitec weboldalak használatát annak meghatározása céljából, hogy milyen Servitec Kft. szolgáltatások a legnépszerűbbek. Az adatokat arra is felhasználjuk, hogy személyre szabott tartalmat és reklámokat szolgáltassunk azok számára, akiknek viselkedése arra utal, hogy az adott tárgykör érdekli őket. Személyes adatai e célból történő feldolgozásának jogi alapjává a „jogos érdek” válik.

 

Süti irányelvek (Cookie Policy)

 

Mint mindenki, mi is használunk cookiekat szolgáltatásaink minőségének javítására, hogy látogatóink felhasználói élményet javítsuk és hogy minél relevánsabb, érdeklődési köreinek megfelelő hírdetést jeleníthessünk meg, viselkezésalapú marketing futtatásával.

Íme még pár technikai információ a cookiek kezeléséről, hogy tudd, mit hol kell beállítani, ha le szeretné tiltani azok kezelését:

 

Technikai adatok és cookie-k kezelése

Az Servitec Kft., (mint Adatkezelő) rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k segítenek a weboldal optimalizálásában, abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsuk ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a weboldalon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem a Servitec Kft., mint Adatkezelő felügyel, így nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

Mint Adatkezelő a cookie-kat felhasználjuk arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsünk meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.  A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű.

Az angol nyelvű  www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

A Google Analytics alkalmazása:

  • . Ez a weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
  • . A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
  • . A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldalunk üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
  • . A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
  • .

Mint Adatkezelő betartjuk a jogszabályi előírásokat, a személyes adatokat kizárólag jogszabályban meghatározott jogalappal kezeljük, betartjuk a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket. Ezeket a jogalapokat és elveket pár fogalom meghatározásával együtt adatkezelési tájékoztatónkban összegyűjtöttük.

 

  • 2. Személyes adatainak védelme

A Servitec Kft. elkötelezett személyes adatai biztonságának védelmében. Megfelelő biztonsági intézkedéseket hoztunk annak megakadályozása érdekében, hogy személyes adatai véletlenül elvesszenek, azokat illetéktelen módon használják fel, vagy férjenek hozzájuk, ill. azokat megváltoztassák vagy nyilvánosságra hozzák:

 

  • • Csak elismert, iparágvezető tárhelyszolgáltató partnerekkel, a szoftverszolgáltatások (pl. e-mail, CRM, iparági felmérések) területén pedig piacvezető beszállítókkal dolgozunk.
  • • Amennyiben üzleti tevékenységünk támogatásához tanácsadó partnereket alkalmazunk, biztosítjuk, hogy szerződéses kötelezettségeik között szerepeljen az aktuális jogszabályi háttérnek való megfelelés, ill. bármely olyan ügyféladat biztonságának és védelmének fenntartása, amihez hozzáférésük lehet.
  • • A fent leírt szállítókon kívül senki mással nem osztjuk meg adatait. Ebből kifolyólag soha nem áruljuk, adjuk el adatait.

 

A fentieken kívül korlátozzuk a személyes adatokhoz való hozzáférést azon munkavállalók, ügynökök, vállalkozók és egyéb harmadik felek számára, akiknek az adatok ismerete az üzletmenet szempontjából szükséges. Ők kizárólag a mi utasításaink értelmében fogják az Ön személyes adatait kezelni, továbbá titoktartási kötelezettség is kötelezi őket. Mindemellett olyan eljárásokat vezettünk be, melyek segítségével bármilyen gyanított személyes adattal való visszaélést kezelhetünk és amennyiben erre szükség van, értesíteni fogjuk Önt, illetve minden szükséges szabályozó hatóságot a visszaélésről.

 

Adatait védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvános- ságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Mint Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

1.Milyen jogaid vannak?

Mint Érintett, tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataidnak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy bármelyik elérhetőségünkön..

Kérelmedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalap- járól időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

Kötelesek vagyunk továbbá a valóságnak nem felelő személyes adatot helyesbíteni.

A személyes adatot törljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Mint Adatkezelők – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Személyes adatait a Servitec Kft.-n belül és harmadik félnek minősülő szolgáltatókkal is megosztjuk az EU-n / EGT-n belül és kívül egyaránt. Minden alkalommal, amikor az Ön személyes adatait az EU-n / EGT-n kívülre továbbítjuk, a megfelelő biztosítékok alkalmazásának biztosításával hasonló mértékű védelemről gondoskodunk. Adatai EU-n / EGT-n kívüli továbbítása az EU Bizottságának általános szerződési feltételekre és a kötelező erejű vállalati szabályokra vonatkozó rendelkezésein vagy az ilyen továbbításra vonatkozó más érvényes jogalapon alapul.

 

  • 3. A személyes adatok megőrzésének időtartama

Az Ön személyes adatait annyi ideig őrizzük meg, ami ahhoz szükséges, hogy eleget tegyünk összegyűjtésüket indokló céloknak, beleértve bármely jogi, számviteli vagy jelentési kötelezettség hatályos jogszabály(ok) szerinti teljesítését. Ezen időszakot követően személyes adatai minden rendszerből törlésre kerülnek.

 

Amennyiben beleegyezett marketing jellegű információk fogadásába, adott esetben a letiltással egy későbbi időpontban élhet, adatai pedig eszerint fognak törlődni.

 

  • 4. Adatkezelés és adatok feletti rendelkezés

 

A személyes adatait munkatársaink kezelhetik, valamint azok az adatfeldolgozók akik velünk, mint adatkezelővel írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek.

Adatait mind munkatársaink, mind adatfeldolgozóink és az ő közvetlen munkatársai kizárólag az adatkezelés céljának  eléréséhez  szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik.

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag velünk, mint Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Mint Adatkezelők ellenőrizzük az adatfeldolgozóink munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót csak hozzájárulásunkkal jogosultak igénybe venni.

 

Az Servitec Kft., mint Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

  • • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) -statisztikai szolgáltatások
  • • Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások
  • • Mailchimp, (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company)  Tömeges levélkiküldés
  • • MPL Magyar Posta Logisztika Kft. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., ) levél és csomagfeladás
  • • Qsoft Kft. (Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.)
  • • Apex-Audit Kft. (2890 Tata, Ady Endre út 67.) – könyvelés
  • • Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14) – szerverszolgáltatás
  • • Piros Attila Sándor E.V. (lakcím: 7627, Pécs Avar u. 6.) - fejlesztő
  • • Klixel Trade Kft. (1138 Budapest, Úszódaru u. 12.) – online marketing tevékenységek

 

 

Elkötelezettek vagyunk annak biztosításában, hogy Ön rendelkezik arról, hogyan használjuk és kezeljük személyes adatait. Lehetősége van személyes adatai térítésmentesen történő felülvizsgálására, módosítására vagy törlésére úgy, hogy vagy közvetlenül helyi kapcsolattartóján keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot vagy a Servitec irodán keresztül.

 

Személyes adataira nézve mindenkor jogosult a következőkre:

  • • Hozzáférés kérése: Információt kérhet az általunk nyilvántartott személyes adatairól, amiről térítésmentesen tájékoztatást kap.
  • • Módosítás kérése: Kérheti személyes adatai módosítását, az információk frissítését mi végezzük, teljesüléséről pedig értesítjük, mindezt díjmentesen.
  • • Adatkezeléssel szemben emelt kifogás. Személyes adatai kezelésével kapcsolatban kifogást emelhet, melyet követően - amennyiben a kezelésre szerződés vagy jogi kötelezettség teljesítése szempontjából már nincs szükség - személyes adatai kezelését térítésmentesen megszüntetjük.
  • • Hozzájárulás visszavonása. Lehetősége van az általunk küldött direkt marketing kommunikációs anyagok fogadásával szemben kifogást emelni, melyet követően minden kommunikációsanyag-küldést díjmentesen leállítunk.
  • • Törlés kérelmezése. Térítésmentesen kérelmezheti személyes adatai törlését, amennyiben azokra szerződés vagy jogi kötelezettség teljesítése szempontjából már nincs szükség.

 

  • 5. Joggyakorlás és felügyelet

Szabályokat és eljárásokat dolgoztunk ki az irányelvnek való megfelelés érdekében, és évente elvégezzük az önértékelést annak ellenőrzésére, hogy az adatvédelmi gyakorlatunkról tett tanúsítványaink és állításaink igazak-e, és hogy adatvédelmi gyakorlatunk a terveknek megfelelően működik-e.

 

  • 6. Panasztételi jog

Amennyiben azt tapasztalod, hogy valamely jogodat megsértettük, lépj velünk kapcsolatba, mindent meg fogunk tenni az eset kivizsgálása érdekében és hogy kárpótoljunk a kellemetlenségekért.  Panasztételi jogoddal egyébként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

  • 7. A Servitec Kft.-vel történő kapcsolatfelvétel módja

Amennyiben ezen adatvédelmi irányelvekkel vagy a Servitec Kft. adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatban megjegyzése, kérdése van, azokat szívesen fogadjuk. Kérjük, további tájékoztatásért forduljon hozzánk itt.

 

E-mail: adatvedelem@servitec.hu

Erre a címre írhat: Servitec Kft.

2890 Tata

Fácánoskert 79.

Ezt a számot hívja: Telefon: +3634482215

 

  • 8. Az adatvédelmi irányelvek módosítása

Adatvédelmi irányelveinket rendszeresen felülvizsgáljuk, a frissített változatot pedig ezen a weboldalon közöljük. Adatvédelmi irányelvünket legutóbb 2019. január 28-á n frissítettük, kérésére elérhetővé tesszük a korábbi változatokat is.

 

  • 9. Fogalom meghatározások

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

  • 10. Személyes Adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok

 

  • • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
  • • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
  • • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
  • • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
  • • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
  • • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

  • 11. Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

  • • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
  • • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
  • • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
  • • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
  • • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
  • • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Servitec Kft.
Tata, 2019.