Jognyilatkozat

 

Tájékoztatjuk, hogy a www.servitec.hu honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A szolgáltató által nyújtott szolgáltatások hatályos feltételeit az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szolgáltató nem vállal felelősséget a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért.

 

1. Személyes adatok

 

Az adatvédelemmel kapcsolatban kérjük, tekintse meg az Adatvédelmi Szabályzatot.

 

2. Tartalom

 

A www.servitec.hu weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) különféle anyagokat, például képeket, fotókat, grafikákat, logókat, videókat, filmeket, hangfájlokat tartalmaz (a továbbiakban „anyag”). 

 

Minden anyag a Servitec Kft.  tulajdona, és a szerzői jog, valamint a védjegyjog, védelme alatt áll. A tartalom bármilyen felhasználásához előzetes, írásos engedélye szükséges. Ugyanez érvényes az anyag mindennemű módosítására, különösen a fordításra és a feldolgozás bármilyen egyéb formájára és az anyag bármilyen formában történő terjesztésére.

 

3. A felelősség kizárása

 

A honlap használata és az azon található információk letöltése a felhasználó saját felelősségére történik. A Servitec Kft. (székhely: 2890 Tata, Fácánoskert 79.; Adószám: 102502442-1-1;

Cégjegyzék szám: 11 09 001 018) (továbbiakban: szolgáltató)  nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért, ide értve a felhasználó adatállományában, hardverében és/vagy szoftverében bekövetkezett károkat.

 

A szolgáltató nem vállal felelősséget harmadik félnek okozott esetleges károkért.

A fentiek nem érintik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

 

A honlapunkon található információkat a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze és ellenőriztük. Ennek ellenére nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a honlapon található információk érvényességéért, helyességéért, teljességéért és/vagy minőségéért. A honlapon található információk tájékoztató jellegűek, semmi esetben nem helyettesíthetik az orvosi vagy egyéb szakvéleményt.

 

4. Jogi következmények

 

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az anyag jogosulatlan használat és jogszabálysértés esetén jogi lépéseket tegyen, különös tekintettel a védjegyjogra, a formatervezési mintaoltalmi jogra, a szerzői jogra és minden más szellemi tulajdonjogra, essenek ezek akár a polgári jog, akár a büntetőjog hatálya alá.

 

A technikai feltételek és jogi előírások változásainak következtében az érvényben lévő felhasználási feltételeket időről időre módosítanunk, ill. aktualizálnunk kell.

 

Servitec Kft.

Tata, 2019.